Spørgsmål og svar.

Hvordan lejer jeg en lejlighed?

Svar: Når ser en annonce i avisen eller en ledig lejlighed her på siden, som kunne passe dig kontakter du udlejeren telefonisk, eller på den måde som udlejeren henviser til. Så laver i eventuelt en af tale om besigtigelse. Hvis I sammen laver en aftale vil udlejeren udfylde en lejekontrakt, som du skal skrive under på. Husk at gennemlæse hvad du skriver under på, da en lejekontrakt er juridisk bindende, hvis den er korrekt udfyldt.


Hvordan opsiger jeg mit lejemål?

Svar: Hvis du ønsker at opsige dit lejemål skal du senest tre måneder inden du ønsker at flytte sende et brev til udlejer hvor du skriftligt opsiger lejemålet. Skriv hvilken dato du ønsker at fraflytte. Hvis der kan findes en ny lejer inden de tre måneder er gået kan du nøjes med at betale husleje indtil denne overtager lejemålet. Inden for fjorten dage efter du er fraflyttet eller har oplyst din nye adresse, vil du modtage en opgørelse vedrørende istandsættelse og tilbagebetaling af depositum.


Hvad sker der når jeg glemmer at betale husleje?

Svar: Hvis du ikke har betalt huslejen inden for fem hverdage efter betalingsdato, vil der med en respit på få dage blive fremsendt et inkassobrev hvor der inden otte dage kræves husleje plus et gebyr på p.t. kr 129,00 ifølge lejelovens § 93 stk.2. Yderligere vil der blive opkrævet inkassoomkostninger på ca. kr. 1.100,00. Hvis du så ikke overholder denne betaling vil lejemålet blive ophævet.


Hvad sker der hvis jeg ikke fraflytter, selv om lejemålet er ophævet?

Svar: Så risikerer du at fogeden kommer med politiet og tvangsudsætter dig. Et flyttefirma opmagasinerer dine møbler, som du så kan få mod at betale et gebyr. Men dette er en meget dyr måde at fraflytte sit lejemål, derfor er det en god ide at overholde sine betalinger.


Flere spørgsmål -mail til: felsted.radio@2tal.dk

Til hovedside